Sagar Kavi Sammelan Madhya Pradesh

Sagar Kavi Sammelan Madhya Pradesh

Date : 15 August 2017

Invited Poets : Kavita Tiwari, Ashok Bhati, Jalal Maikash, Nidhi Nishank, Akhil Jain Anand, Lakshman Nepali

Venue : Municipal School, Katra, Sagar

Kavi Sammelan Organiser : Sanskriti Raksha Manch, Sagar

Occasion : Birth Day of Acharya Vidyasagar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *