Ek Sham Sahitya Ke Nam Kavi Sammelan

Ek Sham Sahitya Ke Nam Kavi Sammelan

Date : 06 June 2017

Kavi Sammelan Organiser : Prabha Foundation Trust

Venue of Kavi Sammelan : Occasion Banquet Hall, Pilibheet

Invited Poets : Rashmi Shakya, Madhyam Saxena, Rachit Dixit, Amit Sharma Meet, Vikas Arya Swapn, Sachin Agrwal, Farooq Saral, Kamal KAnt, Rahul Awasthi, Manoj Ary, amit Manoj

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *