Akhil Bharatiya Kavi Sammelan Eta

Akhil Bharatiya Kavi Sammelan Eta

Date : 22 Jaunuary 2019

Invited Poets : Kalim Qaiser, Pratap Fauzdar, Suresh Awasthi, Kavita Tiwari, Shambhu Shikhar, P K Dhutt, Kamlesh Sharma, Poonam Verma, Gajendra Priyanshu, Gaurav Chauhan, Shabana Shabnam, Shubham Tyagi, Vineet Chauhan

Venue of Kavi Sammelan : Eta, UP`

Occasion of Kavi Sammelan : Jila Rajkiya Krishi ewam Adhyogik Vikas Pradarshani 

Kavi Sammelan Organiser : Eta Mahotsav

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *