Amberdkar Nagar Kavi Sammelan

Amberdkar Nagar Kavi Sammelan

Invited Poets : Abahy Nirbhik, Shambhu Shikhar, Vikas Baukhal, Manika Dube, Shlesh Gautam, Aman Akshar, Shashi Kant Yadav, Praveen Shukla, Sarvesh Asthana , Gajendra Priyanshu

Venue of Kavi Sammelan :  Ambedkarnagar, Uttar Pradesh 

Date : 128 September 2022

Kavi Sammelan Organiser : Jila Prashasan Ambedkar Nagar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *