Auraiya Kavi Sammelan

Auraiya Kavi Sammelan

Date : 11 October 2019

Invited Poets : Dinesh Raghuvanshi, Seeta Sagar, Deepika Mahi, Hemant Srimal, Tej Narayan Sharma, Ashok Bhati

Occasion of Kavi Sammelan : 150th Birth Anniversary of Mahatma Gandhi

Kavi Sammelan Organiser : Nagar Palika Parishad, Ashta, Sihor

Venue of Kavi Sammelan : Sanskriti Sanchanalay, Madhya Pradesh 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *