Barauni Kavi Sammelan

Barauni Kavi Sammelan

Date : 04 December 2021

Invited Poets : Anamika Amber, Saurabh Jain, Damdar Banarasi, Kushal Kushwaha, Gaurav Chauhan, Ekta Bharati

Venue of Kavi Sammelan : Yamuna Bhgat Stadium, Barauni

Kavi Sammelan Organiser : Rashtriya Sahara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *