Dr. Kunwar Bechain Smriti Utsav

Dr. Kunwar Bechain Smriti Utsav

Date :  05 December 2019

Invited Poets : Surendra Sharma, Vijendra Singh Parwaz, Suresh Neerav, Mangal Naseem, Vigyan Vrat, Dixit Dankauri, Arun Gemini, Pravin Shukla, Kirti Kale, Shambhu Singh Manhar, Satyapal Satyam, Shambhu Shikhar, P K Azad, Chirag Jain, Sudeep Bhola, Sandep Shajar, Raj Kaushik

Occasion of Kavi Sammelan : Dr. Kuwar Bechain Smriti Sabha

Venue of Kavi Sammelan :  Hindi Bhawan, Lohiya Nagar, Ghaziabad

Kavi Sammelan Organiser :  Kunwar Bechain Pariwar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *