Fybros Kavi Sammelan Delhi

Fybros Kavi Sammelan Delhi

Date : 12 September 2017

Venue Kavi Sammelan : Delhi

Invited Poets : Arun Gemini, Chirag Jain, Vinit Chauhan, Mahendra Ajnabi, Padmini Sharma, Shambhu Shikhar, Anil Sarswat, Sandip Sharma, Vishnu Saxena, Pratap Faujdar

Manch Sanchalan : Chirag Jain

Kavi Sammelan Organizer : Fybros, Delhi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *