Rotary Club Kavi Sammelan, Ghaziabad

Rotary Club Kavi Sammelan, Ghaziabad

Date : 18 September 2017

Invited Poets : Rahat Indori, Vijendra Singh Parwaz, Gajendra Solanki, Naim Akhtar, Ashok Pankaj, Balveer Singh Khichadi, Dr. Tara Gupta

Venue : Mela Ground Petlawa, Madhya Pradesh

Occasion o Kavi Sammelan :  Hindi Pakhwada

Kavi Sammelan Organiser : Hindi Bhawan Lohiya Nagar, Ghaziabad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *