Ghaziabad Kavi Sammelan

Ghaziabad Kavi Sammelan

Invited Poets : Shambhu Shikhar, Vinit Chauhan, Praveen Shukla, Kirt Kale, Balram Srivastav, Raj Kaushik, Alpana Suhasini, Vandana Kunwar Raizada, Vijendra Singh Parwaz, Lakshmi Shankar Vajpai

Venue of Kavi Sammelan :  Ghaziabad

Date : 17 August 2022

Kavi Sammelan Organiser : Kunwar Bechain Pariwar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *