Jain Kavi Sammelan Sagar, MP

Jain Kavi Sammelan Sagar, MP

Date : 22 November 2021

Invited Poets : Akhil Jain, Kushal Kushwaha, Saumya Srivastav, Akhilesh Jain, Amit Jain, Faizan Hindustani, Divyakamal Dhawaj

Occasion : Vedi Pratishtha Kalsharohan, Jain Festival

Kavi Sammelan Organizer : Sakal Digambar Jain Samaj, Gopalganj

Venue of Kavi Sammelan : Gopalganj Jain Mandir, Sagar, Madhya Pradesh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *