Kapilvastu Mahotsav Kavi Sammelan, Siddharthnagar

Kapilvastu Mahotsav Kavi Sammelan, Siddharthnagar

Date : 22 November 2021

Invited Poets : Vishnu Saxena, Anamika Amber, Manveer Madhur, Vikas Baukhal, Prakhyat Mishra, Sunil Jogi, Waseem Barelavi, Rajan Srivastav

Occasion : Kapilvastu Mahotsav, Siddhartnagar

Venue : Siddhartnagar

Kavi Sammelan Organiser : Kapilvastu Mahotsav Ayojan Samiti, Siddhath Nagar, Uttar Pradesh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *