Jain Samaj Kavi Sammelan Delhi

Jain Samaj Kavi Sammelan Delhi

Date : 24 April 2022

Invited Poets :   Chirag Jain, Anil Agravanshi, Praveen Shukla, Preeti Agarwal, Lakshman Nepali, Sunehari Lal Turant, Gauri Mishra, Asish Anal

Manch Sanchalan : Chirag Jain

Venue of Kavi Sammelan :  Gautampuri Delhi

Kavi Sammelan Organiser :   Digamber Jain Samaj Gautampuri Delhi

Occasion of Kavi Sammelan :  Bhagwan Mahaveer Janm Kalyan Mahotsav

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *