Jalor Mahottsav Kavi sammelan

Jalor Mahottsav Kavi sammelan

Date : 17 February 2022

Invited Poets : Ayushi Rakhecha, Shambhu Shikhar, Wasim Barelavi, Shashikant Yadav, Ram Akela, Deepak Saini, Sapna Soni, Aash Karan Atal

Venue of Kavi Sammelan : Jalore, Rajsthan

Occasion of Kavi Sammelan : Holi

Kavi Sammelan Organiser : Rajsthan Paryatan Vibhag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *