Nagar Palika Sendhwa Kavi Sammelan

Nagar Palika Sendhwa Kavi Sammelan

Date : 19 February 2022

Invited Poets : Ashok Bhati, Shali Sargam, Priyanka Rai, Dinesh Desi Ghee, Shailendra Chaukare, Kumar Sambhav, Satya Narayan Sattan

Venue of Kavi Sammelan : Sendhawa

Occasion of Kavi Sammelan : Holi

Kavi Sammelan Organiser : Nagar Palika Sendhawa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *