Kannauj Mahotsav Kavi Sammelan

Kannauj Mahotsav Kavi Sammelan

Invited Poets : Hari Om Panwar, Sunil Jogi, Vishnu Saxena, Kirti Kale, Shambhu Shikhar, Shubham Tyagi, Balram Srivastav, Ajay Anjam, Rekha Bhadoria, Saurabh Kant Sharma, Priya Srivastav, Bhupendra Rathore

Date : 03 December 2022

Venue of Kavi Sammelan :  K K Inter College Kannauj

Kavi Sammelan Organiser : Kannauj Mahotsabv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *