Mainpuri Kavi Sammelan

Mainpuri Kavi Sammelan

Invited Poets : Praveen Shukla, Vineet Chahan, Vishnu Saxena, Rashmi Shakya, Kavita Tiwari, Yogita Chahan, Balram Srivastav, Gaurav Chahan, Satyapal Satyam, Saurabh Kant Sharma

Date : 14 May 2022

Venue of Kavi Sammelan : Mainpuri UP

Kavi Sammelan Organiser : Shri Devi Mela ewam Gram Sudhar Pradarshani Mainpuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *