Noida Jain Samaj Kavi Sammelan

Noida Jain Samaj Kavi Sammelan

Date : 15 March 2022

Invited Poets : Kamlesh Jain Vasant, Shambhu Shikhar, Kalpana Shukla, Sapna Soni, Kamal Agney

Kavi Sammelan Organiser :   Jain Samaj Noida

Venue of Kavi Sammelan :  Noida

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *