Panch Kalyan Mahotsav Noida Jain Kavi Sammelan

Panch Kalyan Mahotsav Noida Jain Kavi Sammelan

Date : 15 March 2022

Invited Poets : Shambhu Shikhar, Kamal Agney, Kalpana Shukla, Sapna Soni, Kamlesh Jain Basant

Kavi Sammelan Organiser :  Jain Samaj Noida

Occasion of Kavi Sammelan : Panch Kalyan Pratishtha Mahootsav

Venue of Kavi Sammelan :  Noida

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *