Rajbhasha Vibhag Jaipur Kavi Sammelan

Rajbhasha Vibhag Jaipur Kavi Sammelan

Date : 03 November 2017

Venue Kavi Sammelan : Ganpati Nagar, Jaipur

Invited Poets : Poonam Verma, Munawwar Rana, Pawan Agari, Ranjan Vishad, Vineet Chauhan, Kesardev Marwadi, P K Mast, Ekesh Parth

Kavi Sammelan Organizer : Rajbhasha Vibhag Pradhan Karyalay, Jaipur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *