Rashtriya Kavi Sangam Kavi Sammelan

Rashtriya Kavi Sangam Kavi Sammelan

Invited Poets :  Poonam Verma, Rasik Gupta, Taki Bazpur, Manish Madhukar 

Date : 12 October 2022

Venue of Kavi Sammelan : Tihar Jail

Kavi Sammelan Organiser :  Rashtriya kavi Sangam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *