Shahpur Kavi Jain Samaj Sammelan, Sagar

Shahpur Kavi Jain Samaj Sammelan, Sagar

Date : 16 November 2021

Invited Poets : Akhil Jain, Kapil Chaubey, Sunil Samaiya, Shruti Jain, Prabhat Katare, Faizan Hindustani, Apurva Chaturvedi

Occasion : Jain Festival

Kavi Sammelan Organizer : Sakal Digambar Jain Samaj, Shahpur

Venue of Kavi Sammelan :Shahpur, Sagar, Madhya Pradesh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *