Brajratn Utsav Kavi Sammelan Mathura

Brajratn Utsav Kavi Sammelan Mathura

Invited Poets : Sonarupa Vishal, Sarita Sharma, Dinesh Raghuvanshi, Mahendra Ajnabi, Ana Dehlavi, Shambhu Shikhar, Ram Bhadawar, Pawan Agari

Date : 09 November 2022

Venue of Kavi Sammelan : Railway Ground, Mathura

Kavi Sammelan Organiser : Hindustan, Dainik Jagran, Amar Ujala, Neo News, Abhi News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *