Kavya Kalash Ranigunj Kavi Sammelan

Kavya Kalash Ranigunj Kavi Sammelan

Invited Poets : Bhuwan Mohini, Mumtaz Nsim, Praveen Shukla, Chirag Jain, Shahsikant Yadav, Anil Chaube, Ashok Charan

Date : 09 November 2022

Venue of Kavi Sammelan : Ranigunj West Bengal

Kavi Sammelan Organiser : Mahaveer Vyayam Shala Ranigunj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *