Sihor Kavi Sammelan

Sihor Kavi Sammelan

Invited Poets : Dinesh Raghuvanshi, Sita Sagar, Hemant Shrimal, Tej Narayan Sharma, Ashok Bhati, Babu Ghayal, Dipika Mahi

Date :  11 October 2019

Occasion of Kavi Sammelan :  150th Birth Anniversary of Mahatma Gandhi

Venue of Kavi Sammelan :    Bada BAzar, Ashta, Jila Sihor, MP

Kavi Sammelan Organiser :    Sanskriti Vibhag MP Ewam Nagarpalika Parishad Sihor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *